Decizii

 

 

1. DECIZIE Nr.  2/3, din 05.04.2013  Cu privire la începerea sezonului de pășunat     


2. DECIZIE din 14.02.2013 Nr.1/9   Cu privire la vînzarea  unor terenuri 


 3. DECIZIE din 14.02.2013 Nr. 1/2 Cu privire la executarea bugetului pe anul 2012 și repartizarea soldului disponibil 


4. DECIZIE din  14.02.2013 Nr. 1/11   Cu privire la unele derogari de la legislatia în vigoare   


5.  DECIZIE din 17.12.2012  nr.7/2     Cu privire la Taxele Locale


6. DECIZIE din 14.02.2013 Nr. 1/7   Cu privire la scutirea  de plata de grădinița  a unor copii din familiile social vulnerabile    


7.  DECIZIE din 14.02.2013  Nr. 1/1    Darea de seamă privind activitatea primăriei pe perioada a.2012 


8. DECIZIE din 14.02.2013 Nr. 1/4         Cu privire la stabilirea tarifului la apă pentru anul 2013


9.  DECIZIE  din 05.04.2013  Nr. 2/1   Cu privire la  aprobarea Planului de măsuri  de amenajare și salubrizare a satului


  10. DECIZIE   din  14.02.2013 Nr. 1/7  Cu privire la formarea bunului imobil


 11. DECIZIE din  05.04. 2013  Nr. 2/6  Cu privire la vînzarea unor terenuri  

 

Procese verbale 

1. PROCES -VERBAL  Nr.01 din 14  februarie  2013


 2. PROCES -VERBAL Nr.02 din 05 aprilie 2013, s.Văleni

 

 

Copyright Interportal 2013